Sveriges Jordbruksarrendatorer

Arrendeprisundersökningar

Här har vi samlat några av de arrendeprisundersökningar som är genomförda. SJA har som ambition att med återkommande intervall genomföra dessa undersökningar för att stötta våra medlemmar i sitt beslutsfattande.

Jordbruksverkets arrendeprisundersökningar

SJV Arrendeprisundersökning 2022

SJV Arrendeprisundersökning 2020

SJV Arrendeprisundersökning 2018

Här kan du ta del av Jordbruksverkets information avseende 2022 års undersökning. Informationen delgavs på vår ordförandekonferens den 10 mars 2023. Här kan du även utläsa Europeiska arrendepriser. Följ de båda länkarna:

Jordbruksverkets information 2023-03-10

Europeiska arrendepriser 2011-2021

 

Arrendeprisundersökning SJA Skåne

Arrendeprisundersökning Skåne 2021

Arrendeprisundersökning  Skåne 2017

Arrendeprisundersökning Skåne 2012

 

Arrendeprisundersökning SJA Västra Sverige

Arrendeprisundersökning Västra Sverige 2021

Arrendeprisundersökning Västra Sverige 2012

 

Arrendeprisundersökning SJA Uppsala

Arrendeprisundersökning Uppsala 2011

 

Arrendeprisundersökning SJA Östergötland

Arrendeprisundersökning Östergötland 2023

Arrendeprisundersökning Östergötland 2011