Sveriges Jordbruksarrendatorer

Medlemsvärvning

Här finns ett uppdaterat stöd för er som är förtroendevalda när det gäller medlemsvärvning. Materialet kan även användas i dialog med gamla medlemmar. Det finns ett stöd för hur man kan föra ett samtal med blivande medlemmar. Ta varje tillfälle till akt att presentera SJA lite kort och fråga om man arrenderar mark, om man känner till SJA och varför det är viktigt att vara medlem. Utgå ifrån dig själv! Hur blev du medlem? Vad gjorde dig intresserad? Dela gärna med dig av din egen upplevelse, så har du kommit en bra bit på vägen i hur du kan beskriva medlemskapet.

Önskar du få material att dela ut på någon träff?

Kontakta kansliet så skickar vi ut material till dig!

Medlemsvärvningsblad