Sveriges Jordbruksarrendatorer

Arvode-och reserapportering

Som förtroendevald i SJA har du rätt att få ersättning för din arbetstid när du besöker våra
centrala möten eller arbetar på mässor. Detta ska du rapportera in i Fortnox app som du
kan ladda ner till din telefon. För att du ska få tillgång till att rapportera in för SJA behöver
du meddela kansliet (kontakt@sja.se) följande uppgifter:
• Namn
• Personnummer
• Adress
• Telefonnummer
• Mailadress
• Kontouppgifter (Clearing + kontonummer)