Sveriges Jordbruksarrendatorer

Revisorer

Hans Thisner
Fågelö Gård 1
542 91 TORSÖ
070-5670191
hans@thisner.se

Kjell Eriksson
Ekholmens Säteri 1
464 91 DALS ROSTOCK
070322596
kjell@ekholmendal.se

Suppleanter
Tomas Hammarlund, ÖREBRO
Erik Kolm, TIERP