Sveriges Jordbruksarrendatorer

Styrdokument

 

Här publiceras SJA:s strategiska dokument. Dokumenten uppdateras av styrelsen årligen. De är tillgängliga för alla förtroendevalda inom SJA för att öka transparensen i föreningen.

Strategisk plan SJA 2020-2025

Verksamhetsplan 2024-2025 (under uppdatering)

Kommunikationsplan SJA (under uppdatering)

Sponsor och annonsplan 2021-2022