Sveriges Jordbruksarrendatorer

KPI ska inte användas för att sätta arrendeavgift! Vi på SJA har den senaste tiden sett i allt större utsträckning offerter och avtal där man valt att använda sig av rörlig arrendeavgift i stället för fast. Främst är det en rörlig avgift kopplat till konsumentprisindex (KPI), något som SJA starkt vänder sig emot! Läs hela … Läs mer

SJA Värmland fick minst sagt finbesök när Sveriges försvarsminister Pål Jonson besökte föreningen på årsmötet som hölls på Karlstads flygplats. Försvarsministern talade självklart kring NATO-inträdet och hur det kommer påverka Sverige men även hur den svenska livsmedelsstrategin 2.0 är en del av försvarsberedskapen.