Sveriges Jordbruksarrendatorer

Ordförande har ordet

När ni läser denna text har det gått fyra månader sedan jag valdes till ny ordförande för SJA. Jag har tagit mig an uppgiften med stort engagemang med insikten om att vi har mycket att göra i vår förening det kommande året.

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag att dela verksamheten i en ideell del och en affärsdrivande del, precis som många av våra systerföreningar inom det gröna näringslivet också driver sin verksamhet. Beslutet innebär att vi kommer starta ett helägt aktiebolag där den huvudsakliga verksamheten bedrivs genom.

Avgift i två delar

För er medlemmar blir det en tydlig skillnad i höst när ni skall betala er faktura. Den kommer då vara delad i en ideell medlemsavgift (ej avdragsgill) och en momsbelagd serviceavgift. Serviceavgiften är avdragsgill i er rörelse, medans den ideella avgiften betalas med skattade pengar. Uppstarten av det nya servicebolaget har tagit mycket tid och kraft från styrelsen och vår verksamhetsledning, men nu är det mesta på plats.

Ny administratör/kommunikatör

Den första oktober började Madelene Svedin arbeta i föreningen som vår nya administratör/kommunikatör. Vi hälsar Madelene varmt välkommen till vår förening och hoppas att hon kommer trivas i denna nya roll. Det blir en inlärningsperiod för både Madelene och oss då vi inte tidigare har haft en fast anställd resurs. Hittills har det gått mycket bra och Madelene kommer med många nya tankar och bra erfarenheter från sin tidigare anställning.

Det tornar upp sig mörka moln på himlen avseende besittningsskyddet. Det finns krafter inom LRF som driver tesen om att luckra upp besittningsskyddet. Att Jordägarna har drivit den här frågan under flera år är inte okänt, men att LRF nu tar en mer aktiv roll anser vi vara provokativt. 40% av den odlade jordbruksmarken i Sverige är arrenderad och LRF har medlemmar som är både jordägare och arrendatorer. Jag uppmanar nu er som är medlemmar både i LRF och SJA att driva frågan aktivt inom LRF och kväva denna strävan i sin linda. Vi har haft en fullt fungerande arrendelagstiftning i drygt femtio år och vi ser ingen anledning att förändra den nu i dessa osäkra och oroliga tider.

Läckö den 15 mars 2024
Carl-Fredrik Svederberg