Sveriges Jordbruksarrendatorer

Debattartikel Land Lantbruk

I juni månad 2024 publicerades en debattartikel i tidningen Land Lantbruk där styrelsen tog ställning angående avtal som är kopplade till rörlig arrendeavgift. SJA förespråkar fast avgift för arrendatorns lönsamhet! Läs hela här