Sveriges Jordbruksarrendatorer

SJA satsar på utbildning! Vi erbjuder en digital utbildning i arrendekunskap som är kostnadsfri för våra medlemmar den 11 mars mellan kl 09:00-10:00. Anmäl dig senast den 8 mars.