Sveriges Jordbruksarrendatorer

Den 11 mars höll vi vår första digitala utbildning i grundläggande arrendekunskap via Teams. Det blev uppskattat av våra medlemmar som deltog och vår ambition är att det ska vara en återkommande aktivitet framöver. Håll utkik här och på Facebook för mer information!