Sveriges Jordbruksarrendatorer

KPI ska inte användas för att sätta arrendeavgift!

Vi på SJA har den senaste tiden sett i allt större utsträckning offerter och avtal där man valt att använda sig av rörlig arrendeavgift i stället för fast. Främst är det en rörlig avgift kopplat till konsumentprisindex (KPI), något som SJA starkt vänder sig emot! Läs hela texten här!