Sveriges Jordbruksarrendatorer

SJA Östergötland hälsar välkommen till årsmöte!

Sjötullsgatan 41, 602 28 Norrköping

Programmet hittar du här. VARMT VÄLKOMNA! Anmäl dig senast 5 april för att kunna beräkna matbeställning! Erik Andersson 070 453 99 65, erik.tittorp@teilia.com Åke Andersson 070 964 03 47, andersson-ake@telia.com