Sveriges Jordbruksarrendatorer

Vi bjuder in media att bevaka årsstämman på Asa Herrgård, Lammhult www.asaherrgard.se 27-28 november. Vi kommer att vara ca 55 personer på plats med ombud för våra lokala föreningar, förtroendevalda i SJA, medverkande och gäster. Programmet för stämman bifogas och vi hoppas det ska locka till besök, hör gärna av er i så fall! I samband med stämman nyöppnas vår hemsida www.sja.se. Styrelsen finns särskilt tillgänglig fram till lunch på tisdagen.

Program vid årsstämma med Sveriges Jordbruksarrendatorer

Tisdag 27 november, 2018 kl. 13.00 med ombudsanmälan från kl. 11.00 på Asa Herrgård, Asa 1, 363 94 Lammhult, 0474-73 91 80, web: www.asaherrgard.se (närmaste tågstation är Alvesta C varifrån vi ordnar biltransport som tar ca 40 minuter)

Som brukligt inleder vi stämman med en presentation av geografin där vi befinner oss. Länsstyrelsen landsbygdsdirektör gör det för oss. Kyrkan är fortfarande en stor jordägare på arrendemarknaden trots omfattande försäljningar i vissa stift. Vilken strategi som Växjö stift har får vi höra från egendomsnämndens ordförande.

Arrendemarknaden är på många sätt motsägelsefull. Arrendepriserna tenderar att höjas trots brister i jordbrukets lönsamhet. Ett mått av spekulation verkar smitta från marknaden för köp av mark och arrendelagens regel om att arrendepriset borde följa lönsamhetsutvecklingen vekar inte ha genomslag.

SJA står inför en organisatorisk omstöpning och nytändning kommunikationsmässigt internt och externt. Vi föreslår som en följd nya stadgar.

Program
Tisdag 27 november:
12.00 Lunch
13.00 Välkommen, Lennart Johansson, Kronobergs arrendatorsförening och SJA
13.15 Välkommen till Kronobergs län, Landsbygdsdirektör Stefan Carlsson
13.35 Jordbruksförvaltningen i Växjö Stift, Ulf Carlsson, ordförande i egendomsnämnden
14.00 Aktuellt hos LRF m.fl. organisationer, Lena Åsheim, LRF riksförbundsstyrelse och arrenderådet
Lars-Erik Lundqvist LRF och Rose-Marie Wallter och Ann Gyllenswärd, LRF Konsult, David
Kästel, Swedbank, Anna Moll, Advokatfirman Delphi, Per-Anders Bönner Advokatfirman
Bönner
15.00 Paus med kaffe och mingel
15.30 Kommande CAP/krisstödet till lantbruket, Lars-Erik Lundqvist, LRF
16.00 Årsstämma
19.00 Stämmomiddag

Onsdag 28 november:
08.30 Ev. ajournerad årsstämma/interna SJA-frågor, SJA-styrelsen
09.30 Jordbruksverkets arrendeprisundersökning, Ylva Olsson, Jordbruksverket
10.00 Paus med kaffe och mingel
10.30 Arrendelagen och arrendenämndernas roll, Carl Olof Öhrnell Nilsson, hyresråd, Hyres- och
arrendenämnden i Jönköping
11.15 Analys av arrendemarknaden, Ulrik Lovang, Lovang Lantbrukskonsult
12.00 Lunch och avslutning

Välkomna!
Styrelsen /gn. Lars Jakobsson