Sveriges Jordbruksarrendatorer

Vi bjuder in media att bevaka årsstämman på Scandic Star i Lund 26-27 november. Vi kommer att vara ca 55 personer på plats med ombud för våra lokala föreningar, förtroendevalda i SJA, medverkande och gäster. Programmet för stämman bifogas och vi hoppas det ska locka till besök.

Program vid årsstämma med Sveriges Jordbruksarrendatorer i Lund

Tisdag 26 november, 2019 kl. 11.30 med ombudsanmälan från kl. 10.30 på Scandic Star, Glimmervägen 5, 224 78 Lund, tel: 046-285 25 00 web: scandichotels.se/starlund (gångavstånd 3 km från Lund C men vi ordnar biltransport som tar ca 10 minuter).

Stämman inleds med en guidad busstur och vi får se landskap, lantbruk och livsmedelsanläggningar. Efter lunch följer vi upp med en muntlig presentation av landsbygdsnäringen i regionen. Skadorna som vildsvinen orsakar blir allt mer outhärdliga och myndigheter som Naturvårdsverket och Livsmedelsverket kommer nu med förslag om åtgärder som man lovar ska leda till minskande skadeverkningar, är det rimligt att tro på det? När vi ses på stämman vet vi huruvida Brexit inträffade 31 oktober och om det i så fall blev en ”hård” eller ”mjuk” övergång med eller utan avtal. CAP ser ut att behöva skjutas upp ett eller kanske två år? Vad innebär det och vad kan vi vänta oss i kommande CAP? Hur ser vi på lönsamheten i lantbruket, är det så illa som det ofta låter eller är vi onödigt pessimistiska? Vi får synpunkter från gårdsperspektiv om detta samt en rådgivares svar på frågan. I syn och avräkning står stora värden på spel. Allt oftare krävs inhyrd kompetens för att klara underhållet när tiden och kunskapen inte räcker till hos arrendatorn. Vårdar vi i onödigt hög grad anläggningar som inte har något värde i modernt lantbruk? SJA gör en omorganisation där vi förra stämman beslutade att vända på kuttingen och bli en ”uppifrån och ned”-organisation vilket är en motsättning i modernt organisationstänkande. Vilka är de praktiska frågorna att lösa och hur påverkas andan i organisationen?

Program

Tisdag 26 november:
11.30 Guidad bussrundtur
12.30 Lunch
13.30 Välkommen, Sven Åkesson, Skånes arrendatorsförening, Lars Andersson, SJA
13.15 Välkommen till Skåne! Hans Ramel, LRF region Skåne
13.45 Viltskadeproblemet, beskrivning och åtgärder: Mikael Bäckström, LRF Riksförbundet, Thomas
Linné, HIR Skåne, Magnus Oscarsson (KD), Riksdagen, Hans Ramel, LRF Skåne
15.00 Paus med fika och mingel
15.30 CAP och Brexit, Lars-Erik Lundqvist, LRF, Magnus Oscarsson (KD), Riksdagen
16.00 Årsstämma
19.00 Stämmomiddag

Onsdag 27 november:
08.00 Interna SJA-frågor, SJA-styrelsen
09.00 Paus med fika och mingel
09.30 Lönsam gård, Per Landén, Charlottenlunds gård
10.15 Lönsamt lantbruk, Axel Lundberg, HIR Skåne
11.00 Arrendesyn och avräkning i praktiken, Marianne Andersson, Synemannaförbundet
12.00 Lunch och avslutning

Styrelsen hälsar välkommen!
/gn. Lars Jakobsson