Sveriges Jordbruksarrendatorer

SJA har genomfört årets stämma digitalt

Sveriges Jordbruksarrendatorer har genomfört digital stämma

Under onsdag förmiddag har Sveriges Jordbruksarrendatorer, SJA, genomfört sin stämma digitalt. Funktionärer, styrelse och 29 fullmäktige närvarade. Det märks att vanan att hålla digitala möten under detta speciella år är god. SJAs ordinarie presidium skötte stämmo-förhandlingarna. Lars Gillberg, Stockholm, hade avsagt sig sitt uppdrag och Emil Pettersson, Mörbylånga, valdes till ny ledamot av styrelsen.

Emil Pettersson är 43 år och växtodlare till yrket. Han odlar bland annat stärkelsepotatis och bruna bönor. Emil arrenderar mark av närliggande grannar.

I anslutning till stämmoförhandlingarna föreläste Lars-Erik Lundqvist, LRF, avseende kommande CAP-period och påverkande omvärldshändelser såsom Brexit och valet i USA.

Jan Lagerroth, Töreboda, presenterades som biträdande verksamhetsledare och den som skall efterträda Lars Jakobsson vid 2021 års utgång.

Frågor besvaras av:

Lars Andersson
Ordförande
070-551 62 32

Lars Jakobsson
Verksamhetsledare
070-648 27 22

Emil Pettersson
Nyvald ledamot
0739-80 22 38