Sveriges Jordbruksarrendatorer

Under stämman som hölls den 27-28/11 valdes Lars Andersson, Frövi Gård till ny ordförande för Sveriges Jordbruksarrendatorer.

Lars Andersson vald till ny ordförande i Sveriges Jordbruksarrendatorer

Tisdag 27 november, 2018 kl. 13.00 med ombudsanmälan från kl. 11.00 på Asa Herrgård, Asa 1, 363 94 Lammhult, 0474-73 91 80, web: www.asaherrgard.se
(närmaste tågstation är Alvesta C varifrån vi ordnar biltransport som tar ca 40 minuter)

Under tisdag eftermiddag utsågs Lars Andersson, Frövi Gård, till ny ordförande i Sveriges Jordbruksarrendatorer. Stämman hölls på Asa Herrgård 27-28/11, Lammhult. Lars efterträder
Lennart Johansson, Skavenäs som varit ledamot i styrelsen sedan 1990 och valdes till ordförande 2005.

Lars Andersson, 55 år, är lantmästare och driver gården Frövi Gård sedan 1988. Gården arrenderas av Statens Fastighetsverk. Lars bedriver växtodling och köttproduktion. Lars har
varit vice ordförande i SJA och sitter med i LRFs arrenderåd. Lars har tidigare bland annat arbetat med utformningen av förslag till ny arrendelag.

” – Det känns spännande att få vara med att föra SJA in i framtiden, säger Lars Andersson. Vi har många viktiga frågor att driva åt våra medlemmar, bl a EUs kommande programperiod (CAP) och modellen för avkastningsberäkning för arrendeprissättning.”

”- Jag önskar Lars och styrelsen lycka till och hoppas att vi kan behålla vår starka organisation i många år, säger Lennart Johansson.”

I övrigt är styrelsens utformning enligt följande: vice ordförande C-F Svederberg, ledamöter Dag von Bothmer, Lars Gillberg, Magnus Andersson, Hans Samuelsson, Sven Åkesson. Till
verksamhetsledare utsågs i vanlig ordning Lars Jakobsson, Blyberga.

Under stämman antogs nya stadgar och vår nya hemsida www.sja.se invigdes. Det har varit två intensiva dagar med bra föreläsningar i trevlig miljö och med god närproducerad mat.

Bild på Lars Andersson bifogas.

Frågor besvaras av:

Lars Andersson
Ordförande
070-551 62 32

Lars Jakobsson
Verksamhetsledare
070-648 27 22