Sveriges Jordbruksarrendatorer

På årsstämman för Sveriges Jordbruksarrendatorer valdes Carl-Fredrik Svederberg till ny ordförande i föreningen och kommer få till uppgift att leda organisationen in i en ny och uppdaterad tappning.

SJA har fått en ny ordförande

På årsstämman för Sveriges Jordbruksarrendatorer valdes Carl-Fredrik Svederberg till ny ordförande i föreningen och kommer få till uppgift att leda organisationen in i en ny och uppdaterad tappning.

Efter fem år på ordförandeposten lämnade tidigare ordförande Lars Andersson ifrån sig rollen till Carl-Fredrik Svederberg under SJA:s årsstämma på Mjölby Stadshotell den 5 december. Carl-Fredrik har tidigare varit föreningens vice ordförande men kommer nu hålla i klubban framöver. Hans främsta uppgift blir att driva SJA framåt i den nya organisationen som är på väg att utformas.

­”- Jag är tacksam för förtroendet som stämman visat mig och kommer försöka ge tillbaka maximalt. Vi har många utmaningar framför oss med att införa den nya organisationen och nya arbetssätt, samt att arbeta med långsiktigheten inom arrendemarknaden, säger Carl-Fredrik Svederberg.”

På stämmodagarna som varade i dagarna två gick temat under rubriken Långsiktigt brukande av mark. Som arrendator av jordbruksmark är långsiktighet tillsammans med lönsamhet de mest centrala frågorna och därmed SJA:s främsta uppgift att jobba aktivt med. Långsiktigheten gör att lantbrukaren vågar satsa och kan göra investeringar. Det är också viktigt att kunna följa upp sin verksamhet över tid och skapa en social trygghet.

Cirka 60 deltagare utifrån landet var närvarade. Glädjande nog deltog även flera från den yngre generationen som kommer vara en stor del i framtidens SJA. Deltagarna fick ta del av flera intressanta föredrag. Under första dagen talade Ulrik Lovang från Lovanggruppen hur man ska hantera täckdikning i ett arrendeförhållande innan stämmodeltagarna fick göra ett uppskattat studiebesök på Väderstad. Peter Borring, tidigare ordförande för LRF Östergötland, följde sedan upp med att utmana deltagarna med tankar kring utmaningar och möjligheter i sin verksamhet. Det formella programmet för dagen avslutades med själva stämman där Peter Borring fick äran att hålla i klubban.

Efter en trevlig stämmomiddag med flera talare inleddes dag två med interna frågor och diskussioner. Caroline Göransson från Ludvig & Co fortsatte sedan med sin presentation om riskhantering och hur man ska kunna hantera riskerna om de inte går att eliminera. Ylva Olsson från Jordbruksverket deltog via länk där hon presenterade aktuell statistik hur det ser ut just nu.

Utöver externa föreläsare hölls även föredrag av vår styrelse med verksamhetsledare och arrendespecialist Jan Lagerroth, ordförande Carl-Fredrik Svederberg samt nu mera vice ordförande Lars Andersson.

Presskontakt:

Madelene Svedin
madelene@sja.se
073-027 67 67