Sveriges Jordbruksarrendatorer

Se inlaget med vice ordförande Lars Andersson i dagens sänding av Lantbruksnytt. Han ger sin bild om arrendeavgift kopplat till KPI och den påverkan det kan få på en arrendators verksamhet. Se klippet här!