Sveriges Jordbruksarrendatorer

Nu finns uppdaterade pressbilder på ordförande, vice ordförande och verksamhetsledare publicerade. För övriga styrelseledamöter och funktionärer ta kontakt med verksamhetsledaren.