Sveriges Jordbruksarrendatorer

Stämma 2024 i Nässjö

Jönköping , Sverige

SJA;s stämma för 2024 genomförs på Hotel Högland i Nässjö den 3-4 december 2024. Håll utkik för mer info!