Sveriges Jordbruksarrendatorers Förbund

 

SJA

 
Hem Om Oss Nyheter Föreningsnytt Arrendeskola Kontakt

Viktiga datum under 2014 och 2015.

13 januari 2015 är senaste dag för ansökan till arrendenämnd för villkorsändring i avtal som löper ut 13 mars 2015

13 mars är senaste dag för uppsägning eller begäran om villkorsändring för femåriga (eller lägre) avtal som löper till 13 mars 2016

13 maj är senaste dag för jordägaren att ansöka till arrendenämnden om arrendatorn inte godtagit uppsägningen av femårigt (eller längre) avtal som löper till 13 mars 2015..

13 juli är senaste dag för uppsägning eller begäran om villkorsändring för avtal kortare än fem år som löper till 13 mars 2015

 

Välkommen till Sveriges jordbruksarrendatorers förbunds hemsida

 

 

 

 

Ni kan nå oss på

 

 

info@sja.se

 

 

 

Den 18 november 2014 håller SJA sin 42 stämma på

Mjölby Stadshotell.

                                                                                 

 

                                                                       

                                                                                            

                          

                                                                                                        

              

      

                                                             

                                                                                    

                                                                                                 

 

                  

                                    

 

                                                                                                       

________________________________________________________________________________________________

 

Douglas Persson, Mail: douglas.persson@lm.lrf.se