Sveriges Jordbruksarrendatorers Förbund

SJA är ett förbund för arrendatorsföreningar i landet och har 14 lokala föreningar som är våra medlemmar. Dessa har i sin tur arrendatorer som medlemmar. Det finns därutöver några hundratal medlemmar som är direktanslutna till SJA från platser där inga lokala föreningar finns.